FamiCord Group priklausančios kompanijos teikia ypatingą prioritetą asmens duomenų privatumo apsaugai. Jūsų duomenų saugumą užtikriname naudodami atitinkamus technologinius sprendimus. Peržiūrėdami šią informaciją sužinosite, kaip naudojame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums mūsų kompanijos paslaugas.

FamiCord Suisse SA (FamiCord grupės narė, toliau šiame tekste vadinama: „FamiCord Suisse“ arba „mes“) – įmonė, įsteigta ir veikianti pagal Šveicarijos įstatymus, turinti registruotąją buveinę adresu: c/o Studio Fiduciario Pagani SA, Corso Pestalozzi 3, Palazzo Ransila 2, 6900 Lugano, įtraukta į Tičino kantono privačių įmonių registrą numeriu CHE-113.983.891, skiria ypatingą dėmesį, kad apsaugotų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi mūsų paslaugų vykdymo metu.

Jūsų duomenų saugumą užtikriname naudodami atitinkamus technologinius sprendimus. Bet kurio pobūdžio asmens duomenys, kuriuos pateikiate užpildydami mūsų pateiktas formas, yra perduodami naudojant saugaus duomenų kodavimo SSL protokolą.

Peržiūrėdami šią informaciją sužinosite, kaip naudojame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums mūsų kompanijos paslaugas. Taip pat pateikiame svarbią informaciją apie slapukus („cookies“) ir kitas panašias technologijas, kurias naudojame.

Asmens duomenys yra renkami, perduodami ir saugomi laikantis Šveicarijoje bendrai galiojančių teisės aktų ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau vadinamas „BDAR“), nuostatų. Reglamento nuostatos galioja Jūsų duomenims, jei gyvenate Europos Sąjungai priklausančioje šalyje ar Europos ekonominei erdvei (EEE) priklausančioje šalyje (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas).

Informacinis pranešimas

 1. Jūsų duomenų valdytojas yra FamiCord Suisse. Kontaktiniai duomenys: info@famicord.eu.
 2. Laikantis BDAR nuostatų, siekiant suteikti paslaugas Šveicarijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyse, FamiCord Suisse paskiria savo įgaliotąjį partnerį, su kuriuo galite susisiekti, jei gyvenate minėtose šalyse.

 3. ES ar EEA esančio įgaliotojo atstovo kontaktiniai duomenys: inspector@famicord.eu

 4. FamiCord Suisse tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

  1. sudarant ir vykdant sutartį – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutikimas tvarkyti duomenis apie sveikatos būklę. Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau jums nepateikus duomenų, sutarties sudarymas bus neįmanomas;

  2. dėl mūsų teisėtų interesų – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – pretenzijoms nagrinėti, sukčiavimui nustatyti ir tiesioginės rinkodaros tikslais;

  3. mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas –finansiniams ir mokesčių atsiskaitymams;

  4. rinkodaros tikslais, kai sutartis yra įvykdyta, remiantis duotu sutikimu – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

 5. Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliktas iki atšaukimo. Atsižvelgiant į tai, kad tam tikri asmens duomenys yra būtini sutarties vykdymui, sutikimo atšaukimas gali lemti Sutarties nutraukimą, nes tampa neįmanoma ją vykdyti.

 6. Jūsų asmens duomenų gavėjai gali būti įstaigos, bendradarbiaujančios su FamiCord Suisse (pvz., teisės įmonės) bei įstaigos, tvarkančios Jūsų duomenis mūsų vardu (pvz., IT, operacijų tvarkymo, marketingo ir statistinės analizės įstaigos).

 7. FamiCord Suisse taip pat perduos Jūsų duomenis kompanijoms, priklausančioms FamiCord grupei.

 8. FamiCord Suisse saugos duomenis tiek laiko, kiek reikia jų tvarkymui ir kiek nustatyta sutartyje, bet kuriuo atveju iki Sutarties santykių pabaigos, o vėliau – laikantis taikytinuose įstatymuose nustatytų terminų.

 9. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims, t. y. Europos Sąjungai ir Europos ekonominei erdvei nepriklausančioms šalims, ypač Šveicarijai.

 10. Duomenys gali būti perduodami:

  1. pagal BDAR 45 straipsnio 1 ir 3 dalis šalims, kurioms Europos Komisija yra pateikusi sprendimą dėl tinkamo apsaugos lygio;

  2. pagal BDAR 46 straipsnio 2 dalies c punktą šalims, kurioms nebuvo pateiktas sprendimas dėl tinkamo apsaugos lygio, bet tinkamas apsaugos lygis suteikiamas pagal standartines sutarčių sąlygas;

  3. pagal BDAR 49 straipsnio 1 dalies b punktą šalims, kurioms pateiktas sprendimas dėl tinkamo apsaugos lygio.

  4. pagal BDAR 49 straipsnio 1 dalies b punktą šalims, kurioms pateiktas sprendimas dėl tinkamo apsaugos lygio.
 11. Bet kuriuo metu turite teisę prašyti papildomos informacijos apie duomenų perdavimą trečiosioms šalims ir gauti atitinkamų duomenų apsaugos priemonių kopijas.

 12. Turite teisę turėti prieigą prie savo duomenų ir teisę pareikalauti, kad duomenys būtų patikslinti, ištrinti arba apriboti jų apdorojimą, arba prieštarauti Jūsų asmens duomenų apdorojimui, jei jie tvarkomi remiantis teisiniu duomenų valdytojo interesu. Taip pat turite teisę į Jūsų asmens duomenų mobilumą, pavyzdžiui, gauti savo duomenų kopiją struktūrizuotu, įprastai naudojamu, mašininio skaitymo formatu.

 13. Jei manote, kad metodai, kuriuos taikome Jūsų asmens duomenų tvarkymui, pažeidžia galiojančias Jūsų teises, turite teisę pateikti skundą Jūsų šalies duomenų apsaugos institucijai.

 Lankantis mūsų interneto svetainėje, renkami šie duomenys:

 • kai naudojatės mūsų interneto svetaine, mes surenkame šiuos duomenis: Jūsų IP adresas, URL adresas, informacija apie lankymąsi svetainėje, naudojimosi svetaine įpročius, atidarytus failus, prisijungimo prie mūsų svetainės datą ir laiką, Jūsų naudojamą operacinę sistemą, naršyklę, Jūsų interneto tiekėją;
 • kai užpildote skundo formą, mes surenkame šiuos duomenis: Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, įskaitant el. pašto adresą ir telefono numerį;
 • kai susisiekiate su mumis per socialinius tinklus, mes surenkame šiuos duomenis: Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, įskaitant el. pašto adresą ir telefono numerį, taip pat kitus dokumentus ir asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte socialiniuose tinkluose.kai susisiekiate su mumis per socialinius tinklus, mes surenkame šiuos duomenis: Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, įskaitant el. pašto adresą ir telefono numerį, taip pat kitus dokumentus ir asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte socialiniuose tinkluose.

Kaip mes renkame Jūsų duomenis?

 • naudodami slapukus („cookies“) ar kitus analizės bei tyrimų įrankius, pavyzdžiui: Hotjar, Google Analytics, Facebook;
 • iš Jūsų užpildytų duomenų pateikimo formų mūsų svetainėje;
 • iš socialiniuose tinkluose prieinamų pranešimų ir žinučių.

Kam mes naudojame Jūsų duomenis?

 • kad galėtume sudaryti ir įvykdyti sutartį;
 • kad galėtume apdoroti Jūsų prašymus ar užklausas;
 • rinkodaros, naudojant profiliavimą, tikslais, pavyzdžiui, kad galėtume pateikti Jums pranešimus apie produktus ir paslaugas;
 • analizės tikslais, kad galėtume pagerinti mūsų interneto svetainės kokybę;
 • mūsų interneto svetainės vystymo, taisymo ar funkcionalumo testavimo tikslais.

Jūsų duomenis taip pat gali tvarkyti partneriai mūsų vardu, tam, kad būtų galima:

 • įvykdyti sutartį ir turėti galimybę su Jumis susisiekti;
 • pervesti paskirtą kompensaciją;
 • analizuoti rinką ir gauti vartotojų atsiliepimus;
 • rinkodaros, naudojant profiliavimą, tikslais.

Slapukų politika

Kas yra slapukas (angl. „cookie“)?

 • Kai lankotės FamiCord Suisse interneto svetainėje, mes renkame informaciją apie Jūsų apsilankymą ir kokiu būdu naršote svetainėje. Tam naudojame slapukus.
 • Slapukai yra nedidelės teksto rinkmenos, kurias svetainė, joje apsilankius, automatiškai išsaugo Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje (planšetiniame kompiuteryje, mobiliajame telefone). Ši išsaugota informacija gali būti naudojama tik tos svetainės, iš kurios buvo išsiųsta.

FamiCord Suisse  naudoja slapukus šiais tikslais:

 • duomenų statistikai ir analizei. Analizės slapukai naudojami, kad būtų įvertinama interneto svetainės lankymo statistika, kuri leidžia mums sužinoti apie Jūsų interesus ir poreikius bei atitinkamai pagerinti mūsų svetainę;
 • įvertinti mūsų kompanijos vykdomų rinkodaros metodų efektyvumą;
 • renkama informacija apie: vietą, naudojamą įrenginį, operacinę sistemą, naršyklės tipą, slapukus.

Slapukai, naudojami šioje svetainėje:


FamiCord Suisse naudoja dviejų tipų slapukus – naršymo sesijos ir nuolatinius slapukus. Pirmieji yra laikino tipo slapukai, kurie išlieka Jūsų įrenginyje iki tol, kol išeinate iš interneto svetainės ar uždarote interneto naršyklę. Nuolatiniai slapukai išlieka Jūsų įrenginyje nustatytą laiko tarpą arba iki tol, kol ištrinate juos savarankiškai. Kaip ilgai slapukas pasilieka Jūsų įrenginyje, priklauso nuo paties slapuko nustatymų bei Jūsų interneto naršyklės nustatymų.

Naudojame kitas į slapukus panašias technologijas, pavyzdžiui, žiniatinklio indikatoriai („web beacon“), pikselių žymos („pixel tags“). Tai yra nedidelės grafinės rinkmenos, kurios automatiškai išsaugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Šios rinkmenos išsaugomos apsilankius interneto svetainėje, peržiūrėjus reklamą, elektroninį laišką ar naudojant mobiliąją programėlę. Jos naudojamos kad būtų įsimenamos Jūsų parinktys, taip pat rinkodaros tikslais.

Taip pat naudojame mūsų partnerių sukurtus slapukus, įskaitant slapukus iš Google Inc., kad galėtume teikti paslaugas (Google Analytics, Double Click ir Google Adwords), Facebook, Adform (duomenų srauto bei reklamos efektyvumo analizei).

Kaip galiu atsisakyti slapukų naudojimo? Kaip galiu atsisakyti slapukų naudojimo?

Dauguma naršyklių (tiek kompiuteriuose, tiek išmaniuosiuose telefonuose) automatiškai priima slapukus. Galite tai pakeisti, pakeisdami naršyklės nustatymus. Tačiau turėkite omenyje, kad slapukų išsaugojimo ar nuskaitymo atšaukimas gali lemti tai, kad mūsų interneto svetainė bus atvaizduojama neteisingai.

Pagrindinės taisyklės, kaip saugiai naudotis https://famicord.ch/ interneto svetaine:

 • dar prieš pradedant naudotis https://famicord.ch/ svetaine, rekomenduojame įdiegti naujausius Jūsų naudojamos interneto naršyklės atnaujinimus – tai apsaugos Jus nuo potencialių pavojų;
 • įsitikinkite, kad Jūsų naudojama interneto naršyklėje yra aktyvintas slapukų naudojimas – tai reikalinga sklandžiam naudojimuisi šia interneto svetaine.įsitikinkite, kad Jūsų naudojama interneto naršyklėje yra aktyvintas slapukų naudojimas – tai reikalinga sklandžiam naudojimuisi šia interneto svetaine.
Vardas ir pavardė
Invalid Input

El. pašto adresas
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Expected date of delivery
Invalid Input

Maloniai informuojame, kad šioje formoje Jūsų pateikti asmeniniai duomenys bus tvarkomi FamiCord Suisse S.A., esančio Šveicarijoje (BusinessPark Zug Sumpfstrasse 26, 6302 Zug), kad galėtume susisiekti su Jumis telefonu ar el. paštu, siekiant pateikti Jums informaciją apie pageidaujamas paslaugas.

Zgody są wymagane

Invalid Input