Interneto svetainių  www.famicord.ch ir www.stemlab.ch (toliau vadinama: „interneto svetainės“) naudojimo nuostatos (toliau vadinama: „nuostatos“) išdėsto sąlygas, kurių laikantis galima naudotis šiomis interneto svetainėmis. Prašome atidžiai perskaityti šias nuostatas ir užtikrinti, kad jas suprantate. Jei tęsiate naršymą nurodytose interneto svetainėse, reikalingas jūsų sutikimas su šiomis nuostatomis. Jei nesutinkate su šiomis nuostatomis ir nenorite būti jų saistomi, prašome nedelsiant nutraukti naudojimąsi šiomis interneto svetainėmis.

1. Apibrėžimai

Šiose nuostatose nurodyti terminai turi tokias reikšmes:

„Turinys“

Visas tekstas, vaizdai, audio ir video medžiaga, rašmenys, kodas, programinė įranga, duomenų bazės ir bet kokio kito pavidalo informacija, kurią galima saugoti kompiuteriniu pavidalu, randama šiose interneto svetainėse ar jas sudaranti.

„mes“

FamiCord Group, sudaryta iš kompanijų FamiCord Suisse SA, FamiCord AG bei Stemlab AG, kurių registruotosios buveinės yra, atitinkamai: c/o Studio Fiduciario Pagani SA, Palazzo Ransila 2, Corso Pestalozzi 3, 6900 Lugano; Mühlebachstrasse 2, 8008 Zurich; Sumpfstrasse 26, 6312 Steinhausen.

2. Informacija apie mus

Mes esame šių interneto svetainių savininkai ir valdytojai.

3. Prieiga prie šių interneto svetainių

Prieiga prie šių interneto svetainių yra nemokama. Suorganizuoti priemones, būtinas pasiekti ir naudoti šias interneto svetaines, yra jūsų atsakomybė.

Prieiga prie šių interneto svetainių teikiama dabartinio prieinamumo pagrindu („as is“ ir „as available“). Bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo galime pakeisti, sustabdyti ar panaikinti šių interneto svetainių turinį (visą ar jo dalį). Neturime jokios teisinės atsakomybės prieš jus, jei šios interneto svetainės (ar jų dalys) bus jums kuriuo nors metu neprieinamos.

4. Intelektinės nuosavybės teisės

Visas šioms interneto svetainėsms priklausantis turinys, autorių teisės, prekės ženklai ir kita intelektinė nuosavybė, priskiriama šiam turiniui, priklauso mums arba mes turime licenciją ją naudoti. Visą turinį nuosavybės teise saugo galiojantys Šveicarijos ir tarptautiniai intelektinės nuosavybės teisės įstatymai ir sutartys.

Jei galiojantys įstatymai nereikalauja kitaip, jūs neturite teisės dauginti, kopijuoti, skleisti, parduoti, nuomoti, sublicencijuoti, saugoti ar bet kokia kita forma panaudoti šių interneto svetainių turinio, nebent tam gaunate aiškų rašytinį mūsų sutikimą.

Negalite naudoti bet kokio turinio, išsaugoto ar atsisiųsto iš šių interneto svetainių, komerciniais tikslais, jei nesate tam įsigiję licencijos iš mūsų (ar mūsų licencijos teikėjų, kai taikoma).

 

5. Nuorodos į kitas interneto svetaines

Šiose interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines. FamiCord Group nevaldo šių svetainių, nebent aiškiai nurodoma kitaip. Mes neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių interneto svetainių turinį. Įdėtos nuorodos į kitas svetaines atlieka tik informacijos pateikimo funkciją ir nerodo mūsų patvirtinimo dėl tokių svetainių turinio ar jų valdytojų.

6. Atsakomybės ribojimas

Jokia informacija, kurią randate šiose interneto svetainėse, nėra konsultacijos, kuriomis turite asmeniškai pasikliauti. Tai yra bendrinio pobūdžio informacija.

Kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neteikiame jokios garantijos ir neužtikriname, ir neteigiame, kad šios interneto svetainės atitiks jūsų poreikius, kad jos nepažeis trečiųjų šalių teisių, kad jos bus suderinamos su bet kuria programine ir technine įranga, ar kad jos bus saugios.

Mes dedame reikiamas pastangas, kad užtikrintume šių interneto svetainių turinio išsamumą, tikslumą ir naujumą. Vis dėlto mes neteikiame garantijos, neužtikriname ir neteigiame (tiesiogiai ar numanomai), kad turinys bus išsamus, tikslus ar atnaujintas.

7. Teisinė atsakomybė

Kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės prieš naudotojus dėl bet kokio praradimo, žalos (numatytos ar ne), civilinės teisės pažeidimo (įskaitant aplaidumą), dėl įstatyminės atsakomybės pažeidimo ar kitų veiksmų, kylančių iš ar susijusių su naudojimusi (ar negalėjimo naudotis) šiomis interneto svetainėmis arba dėl naudojimosi ir pasitikėjimo bet kuria šių interneto svetainių turinio dalimi.

Kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes atsisakome bet kokių teiginių, garantijų ir užtikrinimo (aiškiai išsakyto ar numanomo) dėl šių interneto svetainių ar jose pateikto turinio.

Mes turime reikiamus įgūdžius ir rūpinamės užtikrinti, kad šios interneto svetainės nebūtų užkrėstos virusais ir kitomis kenksmingomis programėlėmis. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl praradimų ar žalos, kuri kyla dėl viruso ar kitos kenksmingos programėlės poveikio, elektroninių atakų ar kitokių žalingų įvykių, kurie gali neigiamai paveikti jūsų turimą techninę ir programinę įrangą, duomenis ar kitą medžiagą, kai ši žala atsirado naudojantis šiomis interneto svetainėmis (įskaitant ir turinio siuntimąsi iš jų) ar bet kurio kito tinklalapio, kurio nuoroda buvo pateikta šiose interneto svetainėse.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl bet kokio šių interneto svetainių veiklos sutrikimo ar neprieinamumo, kurį sukėlė išorinės priežastys, įskaitant, bet neapsiribojant, šias: interneto tiekėjo įrangos sutrikimai, svetainės duomenų teikėjo įrangos gedimai, komunikacijų tinklo gedimai, gamtinės nelaimės, karo veiksmai, teisiniai apribojimai ar cenzūravimas.

8. Slapukai

Informacija apie mūsų slapukų naudojimo politiką: https://famicord.ch/cookie-policy.

9. Duomenų apsauga

Informacija apie mūsų privatumo politikos nuostatas: https://famicord.ch/privacy-policy.

10. Šių nuostatų pakeitimai

Galime bet kuriuo metu pakeisti šias nuostatas. Po to, kai pakeitimai yra įvykdyti, jie savaime įsigalioja jūsų atžvilgiu, pirmą kartą naudojantis šiomis interneto svetainėmis po pakeitimų įgyvendinimo. Todėl patariame kartais iš naujo peržiūrėti šias interneto svetaines.

Jei atsirastų prieštaravimų tarp dabar galiojančių nuostatų ir bet kurios ankstesnės jų versijos, pirmenybė teikiama naujoms ir dabar galiojančioms nuostatoms, nebent būtų aiškiai nurodoma kitaip.

11. Įstatymai ir jurisdikcija

Šios nuostatos yra pavaldžios ir sudarytos pagal Šveicarijos įstatymus (su išimtimis: Šveicarijos privatinė teisė, tarptautinės sutartys, ypač 1980 m. balandžio 11 d. Vienos Konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo sutarčių).

Iškilus nesutarimams dėl šių nuostatų, jie priklauso kompetentingų teismų jurisdikcijai FamiCord Group registruotosios buveinės šalyje.

12. Susisiekite su mumis

Jei norite su mumis susisiekti, parašykite mums elektroninį laišką adresu dpo@famicord.ch arba pasinaudokite kitais susisiekimo būdais, kurie yra nurodyti kontaktinių duomenų puslapyje.

Vardas ir pavardė
Invalid Input

El. pašto adresas
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Expected date of delivery
Invalid Input

Maloniai informuojame, kad šioje formoje Jūsų pateikti asmeniniai duomenys bus tvarkomi FamiCord Suisse S.A., esančio Šveicarijoje (BusinessPark Zug Sumpfstrasse 26, 6302 Zug), kad galėtume susisiekti su Jumis telefonu ar el. paštu, siekiant pateikti Jums informaciją apie pageidaujamas paslaugas.

Zgody są wymagane

Invalid Input