Kompanijų grupė FamiCord Group, sudaryta iš FamiCord Suisse AG, FamiCord AG ir Stemlab AG (toliau bendrai vadinama: „FamiCord Group“) jau siunčia jums su mūsų veikla susijusią informaciją: naujienlaiškius, pakvietimus į renginius, mokymus, prezentacijas bei kitą rinkodaros informaciją, arba jūs neseniai pateikėte pageidavimą gauti šią informaciją.

  1. Kokius asmens duomenis mes renkame?

„Asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, susijusi su jumis, ir tokia informacija kurią mes, kaip FamiCord Group, galime susieti su jūsų asmeniu. Mes surenkame šiuos jūsų asmens duomenis: kreipinys, vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono ir fakso numeris, gyvenamosios vietos adresas, gimtoji kalba.

  1. Kaip mes renkame jūsų asmens duomenis?

Surenkame jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums savanoriškai, pavyzdžiui: (i) kuomet susisiekiate su mumis elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis; (ii) kuomet užsiregistruojate gauti mūsų naujienlaiškius ir kitą rinkodaros medžiagą; (iii) kuomet užsiregistruojate dalyvauti renginyje. Kai kuriais atvejais, jūsų asmens duomenis papildome informacija, gauta iš kitų šaltinių, įskaitant jūsų atliktus paieškos duomenis per viešai prieinamas paieškos sistemas, mūsų sričiai specifinių naujienlaiškių gavimą, socialinius tinklus, jūsų darbdavio tinklalapį, kad galėtume patvirtinti jūsų dabartinę darbo padėtį.

  1. Kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis?

Naudojame jūsų asmens duomenis komunikacijos tikslais, įskaitant šiuos: (i) siųsti jums naujienlaiškius, informaciją apie produktus ir paslaugas bei kitą informaciją apie FamiCord Group; (ii) siųsti jums pakvietimus į renginius, mokymus, konferencijas, paskaitas; (iii) palaikyti mūsų kontaktų sąrašą. Jūsų asmens duomenų neatskleidžiame jokiai trečiajai šaliai.

  1. Kodėl mes tvarkome jūsų asmens duomenis? Kokiais įstatymais remiamės?

Kaip nurodyta aukščiau, jūsų asmens duomenis tvarkome komunikacijos tikslais. Remiamės mūsų teisėtais interesais palaikyti verslo santykius ir bendravimą su jumis, kaip su verslo kontaktu, dėl FamiCord Group organizuojamų veiklų ir renginių. Mūsų teisėti interesai atitinka BDAR nuostatas ir nepažeidžia jūsų teisių bei laisvės.

  1. Kur saugomi jūsų asmens duomenys?

Visi jūsų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi serveriuose, esančiuose Šveicarijoje bei Europos ekonominėje erdvėje.

  1. Kaip ilgai saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys nurodytais tikslais saugomi tol, kol esate mūsų verslo klientas. Jei norite, galite bet kuriuo metu atsisakyti gauti pranešimus ir pakvietimus iš FamiCord Group. Jei pasirinksite atsisakyti pranešimų, mes liausimės jums siųsti minėtą informaciją.

  1. Duomenų perdavimas

FamiCord Group gali atskleisti jūsų asmens duomenis kitoms FamiCord Group priklausančioms įstaigoms visame pasaulyje.

  1. Duomenų saugumas

FamiCord Group taiko tinkamas technologines bei organizacines saugos priemones, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo ir nebūtų prieinami leidimo neturintiems asmenims.

  1. Jūsų teisės

Turite teisę žinoti, kokius jūsų asmens duomenis mes turime ir tvarkome, ir galite paprašyti gauti savo duomenų kopiją. Turite teisę prašyti pataisyti neteisingus duomenis apie jus ir, kai kuriais atvejais, galite prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis. Taip pat galite prieštarauti tam tikrų jūsų asmens duomenų tvarkymui ir pageidauti, kad jūsų duomenų tvarkymas būtų apribotas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimas ar duomenų ištrynimas gali lemti tai, jog negalėsime jums siųsti aukščiau išvardintų pranešimų ir pakvietimų. Taip pat turite teisę gauti savo asmens duomenų kopiją mašininio skaitymo formatu ir pageidauti perkelti jūsų duomenis į kitą įstaigą, atsakingą už duomenų tvarkymą. Jei nesutinkate su tuo, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą Šveicarijos Federaliniam duomenų apsaugos ir informacijos komisariatui (FDPIC) ir / arba jūsų šalies duomenų apsaugos institucijai (ES ir kitose šalyse).

  1. Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome parašyti mums el. pašto adresu:dpo@famicord.ch.