Нашата лаборатория

FamiCord Suisse притежава специалисти и лаборатории от световна класа. Това ни позволява, да гарантираме най-високи стандарти за качество и сигурност при обработката и съхранението на Вашите биологични материали. Нашите лаборатории се намират в Кантон Тичино (Южна Швейцария).

Нашата лаборатория

Ние сме биотехнологична компания и дейността ни е свързана с развитието на клетъчните терапии. Специализирани сме в обработката и съхранението на тъкани, съдържащи стволови клетки. Предоставяме тези препарати, както за директно лечение, така и за разработването на експериментални терапевтични протоколи. Отдаваме голямо значение на стриктното спазване на препоръките и стандартите в областта на клетъчните терапии, а това ни позволява да гарантираме възпроизводимо качество и пълна проследяемост на процесите и продуктите.

В нашите лаборатории обработваме различни видове перинатална тъкан, с цел извличане, качествен контрол, криоконсервация и дългосрочно съхранение на клетъчни препарати, съдържащи стволови и прогениторни клетки. Разработили сме специфични и високо-продуктивни протоколи за обработката и съхранението на:

  • стволови клетки от кръв от пъпна връв
  • стволови клетки от тъканта на пъпната връв
  • стволовите клетки от плацентарната тъкан
  • амниотична мембрана
  • периферна кръв
  • плазма и серум

Криоконсервацията на биологичния материал се прави в пари на течен азот, което гарантира запазване на жизнеността на клетките и максимална безопасност.

Famicord Suisse - защо да ни се доверите

Можете да сте спокойни, че пробата на детето Ви ще бъде приета и обработена навреме   -   работим 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.
 
Можете да сте сигурни, че пробата на детето Ви ще запази качествата си през годините напред   - внедрили сме всички системи за сигурност и автономност на криоконтейнерите, в които съхраняваме пробите.
 
Можете да сте уверени, че при нужда, всеки клиничен център по света би приел проба, която е обработена и съхранена от нас   -   стриктният контрол за качество и безопасност включва всички необходими изследвания и анализи, за което биват предоставяни съответните аналитични сертификати.
 
Можете да сте спокойни, че при нужда ще идентифицирме и предоставим Вашата проба незабавно, защото нашата система за управление на качеството включва строги процедури, осигуряващи пълна проследяемост и прозрачност на процесите и продуктите.
 
Можете да се доверите на нашите сътрудници   -   във FamiCord работят високо-квалифицирани специалисти, притежаващи съответните дипломи и сертификати.
 
Вървим "ръка за ръка" с медицинската наука:
 
Нашият медицински екип включва специалисти с над 25-годишен опит в клиничните дисциплини, имащи най-пряка връзка с приложението на стволовите клетки, като онкохематология и трансплантология. Клиничният опит на нашите консултанти е документиран чрез стотици научни публикации и участия в най-престижните международни форуми.
 
Нашите практики съответстват без компромис, на най-високите международни стандарти, вкл. за добра производствена (GMP) и за добра дистрибуторска практика (GDP).
 
Нашите протоколи съответстват на изискванията за приложение на клетъчни препарати в ргенеративнната медицина, като високо-технологични лекарствени продукти (Advanced Therapy Medicinal Products/ATMP).

Научно-развойна дейност

Нашият научно-развоен отдел (R&D) разработва:
  • протоколи за извличане на стволови клетки от различни източници
  • протоколи за дългосрочно съхранение на стволови клетки
  • протоколи за качествен контрол, в съответствие с изискванията за GMP
  • протоколи за официално регистрирани клинични проучвания в сферата на стволово-клетъчните трансплантации (заедно с други звена от структурата на FamiCord Group)

Нашите клинични консултанти следят хода на клиничните проучвания, свързани с приложение на стволовите клетки и при нужда, могат да насочат клиентите ни, към включване в съответно проучване. Така, досега сме помогнали за включването в международни клинични проучвания на повече от 60 деца, страдащи от детска церебрална парализа (ДЦП).

FamiCord се ангажира с цялостен контрол на качеството при предоставяне на услугата, защото шансът за спасяване на живот при трансплантация на стволови клетки зависи от всички етапи на нашата дейност   -   от пробовземането, през транспорта, до начина на обработка, съхранение и отпускане на пробите.

Name and surname
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Expected date of delivery
Invalid Input

We would like to kindly inform you that the personal data provided in the form will be processed by FamiCord Suisse S.A. based in Switzerland (BusinessPark Zug Sumpfstrasse 26, 6302 Zug) for telephone contact in connection with providing information on the service.

Zgody są wymagane

Invalid Input