Политика за личните данни

 
FamiCord Suisse S.A. („FamiCord Group“) Ви е изпратила информация, под формата на бюлетин, покана за събитие, обучение, презентация или друга маркетингова информация, или наскоро сте се регистрирали за получаване на такава информация.
 
1. Какви лични данни събираме?
     
 
„Личните данни“ представляват всякаква информация, която се отнася до Вас или чрез която FamiCord Group може да се свърже с Вас. Личните данни, които събираме, включват Вашите имена, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер или факс, локация, език.
 
2. Как събираме Вашите лични данни?
 
 
Ние събираме лични данни, които сте ни предоставили доброволно, например когато (i) общувате с нас по електронна поща или по други канали, (ii) когато се регистрирате за бюлетини или други (маркетингови) материали или когато ни помолите да Ви изпращаме такива или (iii) когато се регистрирате за събитие. В някои случаи, Вашите лични данни могат да бъдат допълнени с информация, получена от нас от други източници, включително публични търсачки, комерсиални бюлетини, социални медии или уебсайта на Вашия работодател.
 
3. Как използваме Вашите лични данни?
 
Ние използваме събираните и обработвани от нас лични данни за комуникационни цели, включително: (i) за да Ви изпращаме бюлетини, за да ви информираме за продукти и услуги и за дейността на FamiCord Group; (ii) за да Ви изпращаме покани за събития, обучения, конференции и презентации; и (iii) за да поддържаме нашия списък с контакти. Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети страни.
 
4. Защо обработваме Вашите лични данни и на какво правно основание?
 
Както е посочено по-горе, обработваме Вашите лични данни за комуникационни цели и за поддържането на бизнес отношения и комуникация с Вас, във връзка с дейностите и събитията на FamiCord Group. Вярваме, че нашите законни интереси са в съответствие с регулациите за личните данни и Вашите законови права и свободи.
 
5. Къде се съхраняват Вашите лични данни?
 
Всички Ваши лични данни се обработват и съхраняват на сървъри в Швейцария и Европейското икономическо пространство (ЕИП).
 
6. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
 
Вашите лични данни ще се съхраняват за гореспоменатите цели, докато сте в бизнес отношения с нас. Можете да оттеглите съгласието си, да получавате съобщения и покани от FamiCord Group, по всяко време. Ако го направите, няма да получавате съобщения и покани от нас.
7. Предоставяне на Вашите лични данни
FamiCord Group може да предоставя Вашите лични данни на своите поделения, в глобален мащаб.
 
8. Сигурност на данните
 
 
FamiCord Group е въвела всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни от загуба или достъп на неоторизирани лица до тях.
 
9. Вашите права
 
 
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и можете да поискате копие от тези данни. Имате право да коригирате неточности в личните данни, които сте ни предоставили или да поискате да изтрием Вашите лични данни. Можете, също така да възразите срещу обработването на определени лични данни за Вас и да поискате ограничаването на обработката им. Бихме желали, да Ви обърнем внимание на това, че ограничаването или изтриването на Вашите лични данни може да ни възпрепятства, да Ви изпращаме съобщения и покани. Имате право да получавате личните си данни в електронен формат, както и да ги предоставяте за обработка от трета страна. Ако не сте съгласни с начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да уведомите съответните компетентни органи в Швейцария (FDPIC) и/или в държава от ЕС (ако е приложимо).
 
10. Как можете да се свържете с нас
 
 
Ако имате въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, не се колебайте да се свържете с нас на dpo@famicord.ch.
Name and surname
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Expected date of delivery
Invalid Input

We would like to kindly inform you that the personal data provided in the form will be processed by FamiCord Suisse S.A. based in Switzerland (BusinessPark Zug Sumpfstrasse 26, 6302 Zug) for telephone contact in connection with providing information on the service.

Zgody są wymagane

Invalid Input