КОНТЕКСТ:

FamiCord Suisse S.A. („FamiCord Group“) разбира, че за вас е важно, как биват използвани и/или споделяни  личните ви данни. Ние респектираме и ценим поверителността на всеки, който посещава нашите уебсайтове www.famicord.ch („Уебсайтове“). Затова, с изключение на предвиденото в Раздел 4, не събираме лични данни, освен ако не се свържете с нас (Раздел 5). В тези случаи, събраните лични данни ще бъдат използвани само в рамките на законовите изисквания.

Моля, прочетете внимателно нашата Политика за личните данни ("Политика") и се уверете, че я разбирате. Считаме, че всеки, който посещава повторно в нашите уебсайтове, приема тази Политика. Ако не приемате нашата Политика за личните данни, моля, не посещавайте нашите уебсайтове.

1. Дефиниции и тълкувания

Посочените по-долу термини имат следните значения:

“лични данни”

са всички данни, които се отнасят до лицата, които могат да бъдат идентифицирани пряко или косвено чрез тези данни.  Тук конкретно имаме предвид лични данни, които ни предоставяте чрез уебсайта. Това определение включва дефинициите на Швейцарския закон за защита на данните („DSG“), както и дефинициите на Общия европейски регламент за защита на данните („GDPR“);

“ние/наш”

визира FamiCord Suisse S.A., с официален адрес: c/o Studio Fiduciario Pagani SA, Palazzo Ransila 2, Corso Pestalozzi 3, 6900 Lugano.

 

 

2. За какво се отнася нашата Политика  за личните данни?

Тази Политика се отнася само до посещаването и използването на нашите уебсайтове. Уебсайтовете ни могат да съдържат линкове към други уебсайтове. Ние нямаме контрол върху събирането, съхраняването или използването на вашите лични данни от други уебсайтове. Съветваме ви, преди да предоставите каквато и да е лична информация, винаги да се запознаете предварително със съответната политика на уебсайта, който посещавате.

3. Вашите права

3.1 Като собственик (субект) на лични данни и съгласно националното законодателство и/или GDPR, вие ​​имате следните права:

3.1.1 Правото да бъдете информирани, относно събирането и използването на личните ви данни;

3.1.2 Правото на достъп до личните данни, които съхраняваме за вас (Раздел 4);

3.1.3 Право да коригирате или допълните тези лични данни (за целта се свържете с нас, като използвате информацията в Раздел 9);

3.1.4 Правото да изискате да унищожим съхраняваните от нас ваши лични данни;

3.1.5 Правото да ограничите или да предотвратите обработването на вашите лични данни;

3.1.6 Правото да получите копие от личните ви данни, напр. с цел последващото им ползване за друга услуга или от друга организация;

3.1.7 Правото да ни попречите, да използваме личните ви данни за определени цели; 

3.1.8 Права, във връзка с автоматизирано вземане на решения и създаване на профили.

3.2 Ако има причина да се оплачете от това, как боравим с вашата лична информация, моля, свържете се с нас, като използвате данните, посочени в Раздел 9. Ще направим всичко възможно, за да разрешим проблема. Ако не можем да ви помогнем, имате право да подадете жалба до федералния служител по защита на данните и информацията / „FDPIC“ (в Швейцария) и/или до всеки компетентен национален надзорен орган в ЕС.

4. Какъв тип данни събираме?

4.1 Обичайно, при посещаване и ползване на нашите  уебсайтове, събираме следните видове данни: IP адрес, URL адрес, информация за брой посещения на уебсайта, поведение, кликвания, отворени файлове, дата и час на достъп до нашия уебсайт, вашата операционна система, вашият браузър, вашия интернет доставчик.

4.2 Ако се свържете с нас чрез социални медии, обичайно събираме следните видове данни: вашето име, данни за контакт, включително имейл-адрес и телефонен номер, както и други данни, до които сте предоставили достъп чрез социалните медии.

4.3 Ние поставяме временно бисквитки на вашия компютър или устройство. В тази връзка, моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките.

4.4 Ако попълните формуляр за контакт на нашите уебсайтове, обичайно събираме следните видове данни: имена, данни за контакт, включително имейл-адрес и телефонен номер.

5. Как ще използваме личните ви данни?

5.1 Ние обработваме и съхраняваме надеждно събираните лични данни, но не по-дълго, отколкото е необходимо с оглед на причините, поради които събираме тези данни. Принципно, ние съблюдаваме стриктно задълженията си и ще защитаваме вашите права съгласно националното законодателство за личните данни и/или GDPR по всяко време. За повече подробности относно сигурността на личните данни, вижте Раздел 6.2.

5.2 Можем да използваме вашата лична информация, както следва:

5.2.1 за сключване на договор или за изпълнение на договор между нас;

5.2.2 за обработка на вашите заявки или запитвания;

5.2.3 за маркетингови цели, включително за маркетинг-профилиране, т.е. да ви изпращаме съобщения за продукти и услуги, съобразно вашия профил;

5.2.4 за аналитични цели, с цел подобряване качеството на уебсайта;

5.2.5 с цел разработване, ремонт или тестване на различни функционалности на уебсайта.

5.3 Имате право да оттеглите съгласието си за използване на личните ви данни по всяко време, както и да поискате да унищожим вече събраните данни.

6. Къде и как съхраняваме лични данни?

6.1 Ние ще съхраняваме личните ви данни само толкова дълго, колкото ни е необходимо, за да ги използваме, съгласно Раздел 5 и/или докато имаме вашето разрешение да ги съхраняваме.

6.2 Вашите данни ще бъдат съхранявани само в Швейцария и в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“) (ЕИП се състои от всички държави-членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

6.3 Сигурността на данните е много важна за нас и ние сме предприели всички разумни и подходящи мерки за защита на тези данни, дори когато става въпрос само за имейл-адреси.

7. Предоставяне на личните данни на трети страни

7.1 Можем да предоставяме вашите лични данни, само в рамките на Групата FamiCord или на ограничен кръг трети страни (наши партньори), за следните цели:

7.1.1 за извършването на нашите услуги и за контакт с вас;

7.1.2 във връзка с банкови преводи;

7.1.3 за  проучване на пазара;

7.1.4 за целите на маркетинг-профилирането.

8. Как можете да получите достъп до вашите лични данни?

Можете да изискате от нас копие на съхраняваните от нас ваши лични данни. За тази цел, моля, свържете се нас на: dpo@famicord.ch.

9. За контакт с нас

Ако имате въпроси относно настоящата Политика за личните данни, моля, свържете се с нас на: dpo@famicord.ch. Убедете се, че въпросът ви е ясно и конкретно формулиран, особено ако се касае за определен вид съхранявани от нас данни.

10. Промени в Политиката за личните данни

Запазваме си правото да променяме тази политика от време на време (напр. ако са налице законови промени). Всички промени ще бъдат публикувани на нашите уебсайтове незабавно и ще считаме, че с последващото първо посещение и ползване на съответния уебсайт, вие приемате тези промени. В тази връзка ви препоръчваме, да проверявате редовнно за промени в актуалната ни Политика за личните данни.

Name and surname
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Expected date of delivery
Invalid Input

We would like to kindly inform you that the personal data provided in the form will be processed by FamiCord Suisse S.A. based in Switzerland (BusinessPark Zug Sumpfstrasse 26, 6302 Zug) for telephone contact in connection with providing information on the service.

Zgody są wymagane

Invalid Input