Политика за бисквитките
 
Нашите уебсайтове ("Уебсайтове"), включително www.famicord.ch, използват бисквитки (както е определено по-долу) и други технологии, за да различават отделните потребители. Използването на бисквитки ни позволява да Ви предложим по-добро изживяване и да повишим интуитивността на сайта, чрез анализ на Вашия маниер на ползване. Моля, прочетете внимателно този документ и се уверете, че го разбирате. Ако продължите да ползвате нашите уебсайтове, ще считаме, че сте съгласни с нашата "Политика за бисквитките". В случай, че това не е така, моля спрете да ползвате нашите уебсайтове незабавно.
 
Определения и тълкувания
 
Освен ако контекстът не изисква друго, посочените по-долу и използвани в настоящата "Политика за бисквитките" термини означават:
 
"Бисквитка" е малък файл, който уебсайтът съхранява на компютъра или устройството на потребителя, докато потребителя посещава и ползва уебсайта.
"Закон за бисквитките" означава съответните части от Регламента за защита на поверителността и електронните съобщения (Директива на ЕС) от 2003 г. и Регламент на ЕС 2016/679 Общ регламент за защита на данните („GDPR“), както и Швейцарския закон за защита на данните („DPA“)
"Лични данни" са всички данни, свързани с идентифицируем потребител, който може да бъде идентифициран пряко или косвено чрез тези данни, по смисъла на DPA и/или GDPR.
"Ние/нашите" означава FamiCord Suisse, чийто адрес е: c / o Studio Fiduciario Pagani SA, Palazzo Ransila 2, Corso Pestalozzi 3, 6900 Lugano.
 
Информация за нас
 
Уебсайтовете са наша собственост и се намират под наш контрол. Можете да се свържете с нас на dpo@famicord.ch.
 
Как нашите уебсайтове използват бисквитките?
 
Нашите уебсайтове могат директно да поставят на вашия компютър или устройство определени бисквитки и да имат достъп до тях. В този случай става въпрос за First-Party-Cookies (директни бисквитки). Директните бисквитки се поставят от нас и се използват само от нас. Ние използваме директни бисквитки защото:
- Чрез бисквитките улесняваме достъпа и подобряваме качеството на нашата услуга, предлагайки Ви по-приятно изживяване на сайта;
- Бисквитките ни позволяват да генерираме статистически данни и да ги анализираме. Аналитичните „бисквитки“ служат за оценка на посещенията в сайта и ни позволяват да добием впечатление за Вашите интереси и нужди;
- Бисквитките позволяват да бъде измервана ефективността на маркетинговите усилия на групата FamiCord;
- Събираната чрез бисквитките информация включва данни, като местоположението на потребителя, вида на използваното устройство, операционната система, браузъра и други.
Подбрали сме внимателно използваните бисквитки и сме взели необходимите мерки, за да защитим Вашите лични данни и да запазим поверителността им във всеки един момент.
 
При използването на нашите уебсайтове е възможно да получавате на Вашия компютър или устройство определени бисквитки от трети страни (Third-Party-Cookies). Тези бисквитки биват поставяни от други уебсайтове и/или страни и се използват най-често за рекламна цел. Повече подробности са представени по-долу.
 
Какви бисквитки използват нашите уебсайтове?
 
Следните бисквитки могат да бъдат поставени на Вашия компютър или устройство:
 
Име на бисквитката Вид и цел Автор Строга необходимост
_ga статистика google.com не
_gat статистика google.com не
_gid статистика google.com не
_fbp маркетинг facebook.com не
_gcl_au маркетинг google.com не
_ads/ga_audiences маркетинг google.com

не

Fr маркетинг facebook.com не
GPS маркетинг google.com не
IDE маркетинг doubleclick.net не
test_cookie маркетинг doubleclick.net не
tr маркетинг facebook.com не
UUID#[abcdef0123456789]{32} маркетинг youtube.com не
VISITOR_INFO1_LIVE маркетинг doubleclick.net не
YSC маркетинг doubleclick.net не
yt-remote-cast-installed маркетинг facebook.com не
yt-remote-connected-devices  маркетинг  famicord.ch  не 
 yt-remote-device-id  маркетинг youtube.com  не 
 yt-remote-fast-check-period маркетинг  youtube.com  не 
yt-remote-session-name  маркетинг  famicord.ch  не 
Info_test  некласиф.  famicord.ch  не 
 2e2750ef08f00ec6c11ec8b1e1dff796 сесия   gstatic.com да 
 CONSENT временно  youtube.com   да
CONSENT  временно  youtube.com   да
GPS  временно  youtube.com  да 
 PREF временно  youtube.com  да 
 VISITOR_INFO1_LIVE некласиф.  youtube.com  да 
 
Нашите уебсайтове използват предоставяните от Google услуги за анализ. Този анализ бива извършван чрез набор от инструменти, които събират анонимни данни, характеризиращи начина на използване на уебсайтовете. Анализът позволява да подобрим качеството на уебсайтовете, респективно и на предлаганите чрез тях услуги. Използването на „бисквитките“ не представлява заплаха за Вашите лични данни, нито повишава риска за Вашия софтуер или хардуер. Не е необходимо и непременно да давате съгласието си за използването на "бисквитките", макар че както по-горе е обяснено, възможността да ги използваме носи ползи, както за нас, така и за потребителите на уебсайтовете. 
 
Съгласие и контрол
 
Във всички случаи, нашата "Политика за бисквитките" изисква изрично съгласието на потребителя. Затова, преди да поставяме бисквитки на неговия компютър или устройство, в долния колонтитул на екрана изниква прозорец, в който се иска съгласие. Давайки съгласието си за поставянето на бисквитки, Вие ни давате възможност да предложим възможно най-доброто изживяване и услуга. Ако желаете, можете да откажете съгласието си за поставяне на бисквитки. В този случай, някои от функциите на нашите уебсайтове могат да бъдат частично или напълно ограничени.
 
Настройката на бисквитките Ви позволява да активирате или да деактивирате конкретни бисквитки във Вашия интернет-браузър. Повечето интернет-браузъри също позволяват да изберете, дали желаете да деактивирате всички бисквитки или само бисквитките на трети страни. Също така, повечето интернет-браузъри приемат бисквитки по подразбиране, но това може да се промени. За повече подробности, моля, вижте менюто за помощ на Вашия интернет браузър или документацията, предоставена с вашето устройство.
 
Промени в "Политиката за бисквитките"
Запазваме правото си да променяме настоящата "Политика за бисквитките", по всяко време. По презумпция, промените стават обвързващи за потребителите незабавно, след като са били направени. Затова препоръчваме на потребителите да проверяват тази "Политика за бисквитките" от време на време.
В случай на конфликт между разпоредбите на настоящата версия на "Политиката за бисквитките" и текста на предишни версии, настоящата версия има предимство, освен ако изрично не е посочено друго.
Допълнителна информация
За повече подробности, винаги можете да се свържете с нас на dpo@famicord.ch.
Name and surname
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Expected date of delivery
Invalid Input

We would like to kindly inform you that the personal data provided in the form will be processed by FamiCord Suisse S.A. based in Switzerland (BusinessPark Zug Sumpfstrasse 26, 6302 Zug) for telephone contact in connection with providing information on the service.

Zgody są wymagane

Invalid Input